Friday, March 9, 2012

Etape de proiectare

In elaborarea unui proiect pentru o constructie noua, conform legislatiei romanesti, se diferentiaza urmatoarele etape:
Obtinerea certificatului de urbanism (CU)
Inainte de a incepe proiectarea obiectivului, beneficiarul trebuie sa obtina de la primarie (in unele cazuri de la prefectura) un certificat de urbanism (CU), care prezinta conditiile de urbanism prevazute in proiectul de urbanism general (PUG) pentru terenul solicitantului: regim de inaltime, procent de ocupare a terenului (POT), coeficient de utilizare a terenului (CUT), avizele si studiile care trebuiesc obtinute si atasate la documentatia pentru autorizare, alte restrictii si exigente cu privire la amplasament. In general pentru obtinerea CU sunt necesare urmatoarele documente: act de proprietate, plan de situatie intocmit de un topometrist si avizat de OCPI, plan de incadrare in zona, cerere completata. In unele situatii primaria poate solicita suplimentar un memoriu de arhitectura si planuri generale ale constructiei.
In cazul in care terenul nu este construibil (extravilan, arabil, padure, etc), prin CU se vor solicita suplimentar alte documentatii si avize decat cele uzuale, cum ar fi proiecte de urbanism (PUZ, PUD),  si lucrurile devin mult mai complicate.

Proiect pentru obtinerea autorizatiei de constructie (PAC/DTAC)
In aceasta etapa, proiectul de autorizare propriu-zis poate fi precedat la solicitarea beneficiarului de un studiu de fezabilitate (SF), o documentatie succinta prin care se prezinta conditiile generale ale proiectului cu propuneri grafice la nivel de schita (planuri, fatade, volumetrie).
Proiectul de autorizare propriu-zis contine o documentatie scrisa (memoriu general si memorii pe specialitati) si una desenata (plan de situatie, planuri nivele, sectiuni, fatade, plan fundatii, scheme instalatii). De asemenea in aceasta faza vor fi elaborate si documentatiile pentru obtinerea avizelor, studiul geotehnic, si alte studii sau expertize solicitate conform CU.

Proiect tehnic (PT)
Suplimentar fata de faza PAC, in aceasta faza sunt elaborate planurile de rezistenta pentru structura (cofrare, armare, detalii generale), si planurile de instalatii pentru fiecare specialitate in parte, breviare de calcul, liste de cantitati.

Proiect detalii de executie (DDE)
In aceasta faza sunt elaborate detalii de arhitectura pentru pereti, pardoseli, tavane, acoperis, tablou de tamplarie, stereotomii placari, etc., detalii de executie structura de rezistenta, detalii de montaj instalatii, pentru toate specialitatile predandu-se caiete de sarcini si liste de cantitati.

Pentru documentatia PAC, beneficiarul are obligatia de a da spre verificare proiectul verificatorilor atestati MLPAT (arhitectura, structura, instalatii) care vor face referatele de verificare si vor stampila proiectul (in cazul in care nu sunt necesare modificari).

No comments:

Post a Comment